Home » Anbefaling, Featured, Headline, Nyhet

Tekniske forbedringer på Tivoli

2 februar 2012 Ingen kommentarer

Noen av våre medlemmer har kanskje ergret seg over prikker på bildet under noen av våre visninger sist høst, eller følt at det har støyet litt for mye fra maskinrommet? Det er med glede at vi meddeler at våre 35mm-prosjektorer har fått en velfortjent teknisk gjennomgang, og vår digitale prosjektor er tilbake fra verkstedet. Publikum vil kunne merke dette nettopp i form av bedre bilde og redusert støy fra maskinrommet. Vi kan forsikre deg om at vi kontinuerlig jobber med forbedring av visningsforholdene. Hvis du har bestemte forslag til forbedringsområder ønsker vi å høre dem!

Legg igjen en kommentar!

Vær vennlige og konstruktive.