Home » Film

31.10 – Nedfall: Harun Farocki

29 oktober 2012 Ingen kommentarer

Nedfall er Bergen Kunsthalls egen serie for film- og videokunst som produseres i samarbeid med Bergen Filmklubb. Nedfall blir kuratert av Bergen Kunsthall (Ingrid Erstad og Åse Løvgren) og vil inneholde filmvisninger, presentasjoner og foredrag. Opprinnelig er Nedfall tittelen på en kortfilm av Erik Borge fra 1964 og blir av mange regnet som den første frie kunstneriske filmen i Norge.

Onsdag 31.oktober presenterer Nedfall filmene The Silver and the Cross (2010) og Workers Leaving the Factory (1995) av Harun Farocki. De essayistiske og dokumentariske filmene hans er analytiske utfordringer der bilder av hverdagslige og storpolitiske hendelser grundig undersøkes og et aktivt og kritisk publikum forventes. Filmene til Farocki problematiserer også selve filmmediet gjennom en undersøkelse av de tekniske, sosio-politiske og kulturelle kontekstene der bilder blir produsert, distribuert og formidlet.

Workers Leaving the Lumière Factory (La Sortie des usines Lumière à Lyon) fra 1895 regnes av mange som den aller første filmen som ble laget. Den viser arbeidere som forlater Lumière-brødrenes fabrikk i Lyon. Med utgangspunkt i filmklipp fra denne aller første filmen og fra andre filmer opp gjennom filmhistorien undersøker Farocki i sin essayistiske film Workers leaving the factory hvilken rolle fabrikken og arbeidere har hatt i filmer siden denne første filmen. Hva kan måten arbeidere og deres forhold til fabrikken blir fremstilt på si oss om de historiske forholdene i hvilke filmene ble laget? På hvilken måte forlater arbeiderne fabrikken, er det løpende som fra et fengsel man lenge har ventet på å komme ut fra, som selvsikre kvinner som har vunnet makt over sin egen økonomiske situasjon eller er det sultende, trengende arbeidere som vil inn i fabrikken, og som sårt trenger arbeid? Siden den første scenen i filmens historie, har filmskapere snarere blitt frastøtt av fabrikken og vender blikket andre veier,; i løpet av 100 år med film er det vist langt flere fengsler og fengselsporter enn fabrikker og fabrikkporter, fremholdes det i Farocki sin film.

The Silver and the Cross(2010) er en undersøkelse av maleriet Depiction of the Cerro Rico and the Imperial City of Potosi, malt i 1758 av Gaspar Miguel de Berrio. Filmen fungerer som en arkeologisk undersøkelse og analyserer både avbildningen, historien bak motivet og den konteksten maleriet ble malt i. Gjennom undersøkelsene spør filmen hva som ikke er fortalt, hvilke deler av historien som er glemt eller undertrykt i avbildningen.
Maleriet forteller om byen Potosí (i nåværende Bolivia) som på dette tidspunktet var en av de største byene på det amerikanske kontinentet på grunn av de uvanlige rike sølvforekomstene der. Maleriet avbilder sølvgraverne, byboerne, kirkene, bystrukturen og landskapet rundt, mens filmens forteller går dypere og spør hva maleriet sier om utbyttingen av landet, og av de lokale indianerne, om motstandskampen de har ført og om det generelle filosofiske og politiske klimaet maleriet ble malt under.

Harun Farocki er født 1944 i Nový Jicin i det som på den tiden var det tyskokkuperte Tsjekkoslovakia. Farocki har siden 1966 laget over 100 produksjoner for fjernsyn og kino, blant annet barne-TV, dokumentarfilmer, filmessay og spillefilmer. Siden 1996 har han deltatt i en rekke utstillinger internasjonalt blant annet documenta 12 i 2007 med installasjonen Deep Play og i 2011 gjorde MoMA i New York en større retrospektiv med hans arbeid.

MER INFO | FACEBOOK

Legg igjen en kommentar!

Vær vennlige og konstruktive.