Home » Anbefaling, Arrangement, Film

06.11 – Den frie vilje

4 november 2013 Ingen kommentarer

Den-frie-vilje-3-746x500Voldtektsforbryteren Theo slipper ut av en anstalt etter ni år, og erfarer hvor begrensede hans muligheter til et normalt liv har blitt. Det er ikke bare fordi han sliter med det tilpassede velferdslivet i omsorgsboligen den tyske staten har gitt ham – Theo sliter også med å beholde kontrollen over sitt indre. Men han forsøker. Han møter den unge kvinnen Netti, som akkurat har løsrevet seg fra en kontrollerende far; offer og overgriper forenes i et forhold som ikke makter å redde noen av dem. Med Den frie vilje har Matthias Glasner laget en film som får oss til å tenke over samfunnets, så vel som sjelens, forhold til skylds- og straffespørsmål.

MER INFO | FACEBOOK

Legg igjen en kommentar!

Vær vennlige og konstruktive.