Home » Arrangement, Nyhet

12.03 – Årsmøtet for Bergen filmklubb

11 februar 2017 Ingen kommentarer

Vi inviterer herved alle våre medlemmer til årsmøtet til Bergen filmklubb.

Årsmøte i Bergen filmklubb 12. mars 2017
Dato: 12. mars 2017
Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Frist for å melde saker til årsmøtet er søndag 26. februar. Saker kan meldes til filmklubstyret på email: bfkpost(at)gmail.com.

Saksliste:
Konstituering
Åpning av møtet
Godkjenning av antall stemmeberettigede
Godkjenning av saksliste og forretningsorden
Valg av ordstyrer og referent
Valg av protokollunderskrivere
Årsmelding
Årsregnskap
Inkomne saker
Valg av styremedlemmer

Legg igjen en kommentar!

Vær vennlige og konstruktive.