Home » 22.04 – The Day I Will Never Forget

22.04 – The Day I Will Never Forget

27459714_10155776969750465_6375408998702957388_n

 

 

 

 

 

”I cried till I had no voice. The only thing I said was, mam, where are you?”

The Day I Will Never Forget tar for seg kvinnelig omskjæring i Kenya og de modige kvinnene som prøver å få slutt på tradisjonen. Gjennom dokumentaren utforsker Longinotto hvordan kvinner står imot denne praksisen, som ofte blir omtalt som en del av kenyansk kultur. Gjennom sykepleieren Fardhosa får vi se hvordan en kvinne alene kan reversere holdninger og ritualer knyttet til omskjæringi en liten landsby. Vi får også møte en inspirerende gruppe med jenter som gjennom det kenyanske rettsvesenet prøver å hindre foreldrene i en slik praksis. I form av dikt og samtaler forteller kvinnene om de psykiske og fysiske skadene praksisen medfører, med visshet om at å uttale seg negativt, kan føre til utstøtelse fra lokalsamfunnet.

The Day I Will Never Forget vant Amnesty Internationals Menneskerettighetspris i 2002, og er dessverre like relevant i dag som for 25 år siden. Longinotto er kjent for dokumentarer som tar for seg kvinnediskriminering og undertrykkelse og har laget over 20 dokumentarfilmer. Hun har senere laget dokumentarene Salma og Pink Saris, som begge er like gripende som The Day I Will Never Forget.

The Day I Will Never Forget deals with female circumcision in Kenya and the brave women trying to put an end to the tradition. Through the documentary, Longinotto explores how women oppose this practice, often referred to as part of Kenyan culture. Through the nurse Fardhosa we observe how one woman can reverse attitudes and rituals associated with circumcision in a small village. We also meet an inspiring group of girls who, through the Kenyan judiciary, try to stop parents from demanding such practising. Through poems and conversations the women express how psychologically and physically harmful the practice is, fully aware that speaking out can lead to being ostracized by their community.

Regi og manus: Kim Longinotto. Storbritannia, 2002. DVD, farger, 1t 32 min. Somali/swahili og engelsk tale, engelsk tekst. Foto: Kim Longinotto. Med: Fardhosa.

Legg igjen en kommentar!

Vær vennlige og konstruktive.