Home » De Andre

De Andre

DeAndreOriginaltittel: De Andre
Manus: Margreth Olin
Foto: Øystein Mamen, Jamal Penjweny
Musikk: Rebekka Karijord
Medvirkende: Goli Mohammed Ali, Husein Ali, Khalid Faquiri mfl.
Produksjonsår: 2012
Nasjonalitet: Norsk
Språk: Norsk
Spilletid: 93 min.
Visningsformat: DCP

Den siste tiden har det kommet rekordmange enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Dette er barn som flykter alene. Noen av disse får begrenset oppholdstillatelse, for deretter å bli sendt ut av Norge så snart de fyller 18 år. Av de 221 ungdommene som fikk midlertidig oppholdstillatelse i 2009 har kun 42 returnert til hjemlandet sitt. Noen av dem er fortsatt i Norge, mens 75 av dem har forsvunnet. Ingen vet hvor disse ungdommene er og hva som skjer med dem.

Margreth Olins dokumentar De Andre rystet Norge da den kom i 2012. Filmen satte søkelys på en gruppe som har endt opp som kasteballer i norsk innvandringspolitikk: enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold. Filmen følger noen av dem i et liv på lånt tid i asylmottak. Tittelen på dokumentaren referer til måten enkelte menneskegrupper fremmedgjøres og plasseres på utsiden av samfunnets moralske fellesskap.

Erfaringene til ungdommene er i sentrum for dokumentaren. Vi får innsikt i hvordan politiske begreper som «midlertidig opphold» får konkrete – og til tider brutale – konsekvenser når de kommer til uttrykk i levd liv. Sammen med filmskaper Margret Olin tar vi som publikum en aktiv rolle i mange av filmobjektenes liv: det er umulig å ikke la seg engasjere, bevege og provosere av ungdommenes opplevelser på innsiden av det norske asylinstituttet.

Debatten om midlertidige oppholdstillatelser er igjen aktuell i forbindelse med Sylvi Listhaugs forslag om å gi enslige mindreårige beskyttelse frem til fylte 18 år, for så å foreta en ordinær vurdering av asylsøknaden. Mange er kritiske til forslaget da det er dokumentert at det fører til en forverring av situasjonen for dem det gjelder, og påfører en svært sårbar gruppe unødige lidelser.

Bergen filmklubb inviterer til filmvisning i samarbeid med Redd Barna og Amnesty International Norge.

Legg igjen en kommentar!

Vær vennlige og konstruktive.